Cryptogram

Na het oplossen van de puzzel verschijnt er een formulier waarmee u uw oplossing kunt inzenden en u wekelijks kans maakt op een boekenbon.
Let op: Voor het invullen van de letter ij toets je de letters i en j in. Deze combinatie mag in 1 vakje ingevuld worden.

Mocht u problemen ondervinden met het inzendformulier, dan kunt u uw oplossing ook mailen aan: cryptogram@trouw.nl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3 Ook een ogenblikje pijnlijk. (8) 6 Zo probeert de kapper u tot uitspraken te dwingen. (9) 8 Die is gezond bezig! (6) 9 Binnentrekken of weggaan. (8) 12 Grafische methode voor het persen van vlaggen. (15) 13 Vervoermiddel voor ronderijders. (8) 15 Die drank is niet troebel. (5) 16 Het plegen van acquisitie. (14) 17 Wordt het spinsel zwaar op internet? (6) 18 Agressie om van haar af te komen. (6) 19 Verwarming van een probleemgebied. (10)
1 Als het dooit is het gevaar voorbij. (2,3,2,3,2,5) 2 Aantal persmensen in de lobby. (9) 4 Eerste violist. (15) 5 Geen gemaakt weefsel. (7) 7 Geen echt hoofdartikel. (10) 10 Wordt verleend aan en door herders. (9) 11 Dat is niks aan! (5) 14 Toekomstige neerslag uit een vulkaan. (7) 15 Pas geplukt fruit. (8)
Sanders Puzzelboeken Logo