Zweedse puzzel

Swedish
fruit
Arrow
schuifbak
niet
volgroeid
Arrow
vorstelijke
woning
Arrow
niet één
kort stuk
Sp.
kustplaats
Arrow
kraai-
achtige
vogel
sprook-
jesfiguur
park
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
bontge-
kleurde
papegaai
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Am. munt
dak-
bedek-
king
Arrow
pret
Arrow
tuin-
gereed-
schap
lichaams-
deel
Arrow
Arrow
uitroep
van schrik
Arrow
deel v.e.
vuur-
wapen
Arrow
impressie
Arrow
voedsel
handelaar
pl. in
Gelderland
Engels
bier
koper-
gravure
toer
aan-
wijzend
vnw.
herkauwer
deel v.e.
schoen
wereld-
macht
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
scheeps-
verblijf
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
chemisch
element
Arrow
vrucht-
bare
plaats
Arrow
belang-
rijkst
Arrow
tropische
vogel
Arrow