zweeds

wereld
kortschrift
onver-
wacht
gods-
dienstig
gebruik
weerklank
voetbal-
club
bewoner
van
Europa
grond-
stelling
bouwsel
van was
pl. in
Gelderland
noot
clowneske
persoon
rest bij
verbran-
ding
zware
drug
scheuren
triomf-
boog
varkens-
product
alcoho-
lische
drank
deel v.e.
opera
geruite
wollen rok
water in
Zuid-
Holland
pl. in
Noord-
Brabant
open
strook in
een bos
vrouw van
Adam
tongval
ingenieur
(afk.)
deel v.e.
auto
voltooid
bediening
behuizing
van dieren
deel v.e.
piano
teken v.d.
dieren-
riem