zweeds

heildronk
pensioen-
wet (afk.)
gedeelte
staat in
Amerika
huldigen
karakter
smeek-
bede
zonderling
mens
waterplant
opborrelen
tijd-
rekening
wijk in
Am-
sterdam
bontge-
kleurde
vogel
kinder-
speel-
goed
uitroep
van
verbazing
vlakdruk
bar
proef
niet best
deel v.e.
vuur-
wapen
familielid
vliegende
schotel
schil v.e.
noot
groot-
moeder
keuken-
gereed-
schap
berg
gek
woonboot
aan-
wijzend
vnw.
grote oor-
logsvloot
officieel
zangstuk
babysit
peuteren