zweeds

wacht-
plaats
voedings-
bestand-
deel
lichaams-
functie
vragen-
spel
telwoord
delfplaats
vaatwerk
grafisch
product
Chinees
gerecht
welke
persoon
hoewel
familielid
onder
andere
(afk.)
luchtklep
v.e.
fietsband
kunststof
geluk
hebben
cere-
monie
nagalm
inham
v.e. zee
tijdsaan-
duiding
muziek-
instru-
ment
tijd-
rekening
traag
okido
vreemde
munt
Groen-
Links
(afk.)
vroegere
heerser
van Peru
Heilige
Schrift
(afk.)
schoor-
steen
uitroep
van
blijdschap
wapen
v.e. insect
zelfzuch-
tige