Kruiswoordpuzzel

Crossword
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 plaats in Kroatië 6 plaats in Zwitserland 11 loopvogel 12 plaats in Gelderland 14 voorbij 15 Europese Unie 16 gevolg 19 rijksweg (afk.) 20 regenscherm (pop.) 22 staaf 23 kloosterhoofd 24 munteenheid 26 rivier in de Verenigde Staten 28 gedorste halmen 29 fraaie kleding 31 rangschikking 33 opnieuw 34 vangtoestel 35 zangstuk 37 liefkozing 39 niet verplaatsbaar 41 pas 43 vrouwelijk dier 44 opening in het ijs 45 voor de bakker! 48 werkplaats 50 oude lengtemaat 51 staat in Amerika 53 argon (afk.) 54 orgaan 56 in goede conditie 57 bushokje 59 deel van een parlement 60 sportvrouw
1 reinigingsmiddel 2 talisman 3 Japans bordspel 4 kippenloop 5 prima 6 ontkenning 7 pluisje 8 en volgende (afk.) 9 ontzegging 10 peulvrucht 13 Griekse wijsgeer 17 maatschappelijk onaangepast iemand 18 ik 21 onderdeel van een klok 23 luchtpost 25 strafwerktuig 27 hofstede 28 stumper 29 spoedig 30 wintersportartikel 32 twijgje 36 lidstaat van de Europese Unie 38 ontlastend bewijs 40 samengebonden haar 42 uitzinnig 43 plakmiddel 44 hoop 46 boekomslag 47 feiten 49 kaassoort 51 tropische vogel 52 slangvormige vis 55 plus 58 dierengeluid