kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 koud gerecht 6 aantekenboek 11 afkerig 12 graanpakhuis 13 Oude Testament 15 niet actief 17 franco (afk.) 18 rondedans 20 hersteld 21 open plek in een bos 22 insecteneter 24 niets 25 devies 26 onder andere 28 dinsdag (afk.) 29 hulp 30 maanstand 31 wereldkampioenschap 32 gebakje 34 ondiepte 36 Japanse rijstdrank 39 halsbedekking 40 mannelijk persoon 42 tuinperk 43 hectoliter (afk.) 44 testen 46 neon 47 omlaag 48 wild zwijn 50 verholen 51 nood
1 aantal behaalde punten 2 let wel (afk.) 3 vierhandig zoogdier 4 bezinksel 5 houtsoort 6 dierenverblijfplaats 7 mestvocht 8 telwoord 9 nee (Eng.) 10 spoedig 14 persoon die geheel anders is 16 plaats in Duitsland 17 peuteren 19 hij 21 overdreven 23 een beetje scheel 25 politieke richting 27 behoeftig 28 zet 32 deel van een vis 33 oude lengtemaat 34 plaats in Limburg 35 zuurdeeg 37 afstandsbediening 38 iemand van adel 40 lekkernij 41 Bijbelse figuur 44 golfterm 45 landtong 47 na dato 49 muzieknoot