kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1 menigte 5 tweewielig voertuig 9 groet 10 plukje stof 11 aanhangwagen 13 roemrijk 14 tijdsplanning 16 gemalen biefstuk 18 naar buiten 20 zonnegod 21 persoonlijk voornaamwoord 22 landtong 23 metaalbevattende delfstof 26 trip 27 deel van het gebit 29 verkoopplaats 30 grappenmaker 31 sneeuwschaats 33 informatietechnologie 34 rund 36 plaats in Duitsland 37 godsdienst 40 handelaar 42 naar het genoemde toe 44 halt! 45 gezetheid 46 afwijzing 47 vleespen 48 koord
1 vermoeid 2 vliegtuig 3 schimpen 4 komaan! 5 weersverschijnsel 6 Amerikaanse filmprijs 7 berggeel 8 mannelijk dier 9 genoemd worden 12 knolgewas 15 stookplaats 17 bederf van hout 19 niet krom 21 patiënt 24 volgroeid 25 drank 27 garenklos 28 opschrijven 29 sedert 31 alarmsignaal 32 Nederlandse prinses 35 wintervoertuig 37 eetbare knol 38 deel van het oog 39 een beetje 41 grafisch kunstwerk 43 hoog aanzien