doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 vrouwelijk zoogdier ; hel ; schrijfvloeistof 2 rivier in Oostenrijk ; dierlijk lichaamsdeel 3 bijwoord ; welriekende gomhars ; Indonesische winkel 4 uitholling ; vreemde munt ; optreden 5 studierichting ; Arabisch vrouwenverblijf ; Surinaams gerecht 6 vriend ; plant ; planeet 7 buurland van Senegal ; onderste gedeelte ; stand der edelen 8 inleidend gedeelte ; vlies ; strijdperk 9 niets ; verwijderdheid ; uitgestorven vogel 10 zin ; afgunst ; bepaald onderricht 11 schoudermantel ; drenken ; titel 12 groet ; biersoort ; stoet 13 zin in eten ; vlot ; in het jaar
1 Arabische havenstad ; Chinees gerecht ; teer 2 opening in de huid ; nekharen van dieren ; bloeiwijze 3 mythologische figuur ; geluidloos ; drievoudig 4 leersoort ; Ronde van Italië ; zuivelproduct 5 worstelsport ; muziekinstrument ; overvloedig 6 volksrepubliek in Azië ; magiër 7 snelheidswedstrijd ; insect 8 Bijbelboek ; larve van de langpootmug ; Noord-Europeaan 9 zonder inhoud ; familielid ; serieusheid 10 tussen ; innerlijk ; deel van een koelkast 11 Scandinaviër ; regelmaat ; invetten 12 behaagziek ; dreunend schokken 13 gezicht ; buurland van Thailand ; prestatieverhogend middel