doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 lang stuk hout ; koeksoort ; deel van een hekwerk 2 scheepsgroet ; dof ; redekunstenaar 3 draagbalk ; palmmeel ; plek 4 zoon van Adam ; verlegen 5 vaart ; voorval ; nuk 6 elektrische eenheid ; op elkaar ; kleur 7 job ; Europeaan ; toonkunst 8 slaapplaats ; vangst ; ooit 9 grafisch kunstwerk ; verblijf van vogels ; slapen 10 evenzo ; al ; overlevering 11 Grieks marktplein ; bijwoord ; familielid 12 aardbewoner ; voorschrift 13 smalte ; vangwerktuig ; landtong
1 zozo ; waskuip ; vrouw van stand 2 uitroep ; verzorgen 3 stamsymbool ; graansoort ; smaakorgaan 4 deel van een fiets ; veerboot ; hard omhulsel 5 vriend ; munteenheid ; zonderling mens 6 stadium ; verlaagde toon ; stoptrein 7 verdieping ; pennenkoker ; echtgenote 8 schouwburgrang ; onderwijl 9 vlot ; Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar ; luchtig gebakje 10 deel van een woestijn ; geregeld ; Japans worstelen 11 waterroofdier ; oevergewas ; Arabische havenstad 12 stuurrad ; Nederlandse prinses ; schaamte 13 pas ; traag ; moerasotter