kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2 rijstveld 5 eetbare knol 10 adellijke 11 mens 12 lekkernij 14 uitverkoop 15 dom 17 aanmoediging 19 scheepsgroet 21 kever 22 adellijk persoon 24 hakwerktuig 25 en volgende (afk.) 26 namelijk 27 ontploffingsgeluid 29 motorraces te Assen 30 uitheemse plant- of diersoort 32 kortschrift 33 vrijdag (afk.) 34 Romeinse keizer 36 in fine (afk.) 37 begane grond 39 onderricht 41 gezetheid 43 boerenbezit 44 niet voor 46 bloeimaand 47 karakter 48 Bijbelse figuur 50 diepe bewusteloosheid 52 smekend vragen 53 onderwijzen 54 signaal 55 redelijk wezen
1 rangtelwoord 2 Spaanse heer 3 op alle plaatsen 4 verdwenen 5 reactie 6 tropische vogel 7 deel van een haard 8 bombarie 9 vuist 13 uitroep van verrassing 16 goochelen 18 plaats aan het IJsselmeer 20 wijnmaand 22 bestanddeel van het lichaam 23 volksstam 26 kloosterzuster 28 durf 31 lichaamsbeweging 33 in de buurt 35 in orde 38 rechtszaak 40 niet dorps 42 zenuwtrekking 43 jonge koe 45 ingeving 47 einde van een gebed 49 sprookjesfiguur 51 Spaanse uitroep