doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 natuurlijke waterkering ; plaats in Noorwegen ; kledingmaat 2 serie ; aanvaarding 3 islamitische God ; topper ; toevoeging aan spijzen 4 stamvader ; zeurderig ; cursus 5 onbenullig ; bewaarplaats voor geld ; vijfdeurs personenauto 6 etagewoning ; bevreesdheid ; bediende in een café 7 op dezelfde wijze ; vereniging ; stierenvechter 8 sprong met een draai ; meerdere ; deel van Engeland 9 jaartelling ; ambiance ; roeischip 10 ongebleekt ; samensteller van een kabinet 11 eerder dan gedacht ; reukwater ; machinepistool 12 vroegere heerser van Peru ; achten ; schaden 13 opvallende prestatie ; fruit ; gewicht
1 snoer ; periode ; godin van de twist 2 roofvogel ; Amerikaanse munt 3 leer van Allah ; deel van een kachel ; ontvangstbewijs 4 titel ; steunbalk ; land in Afrika 5 uitroep van medelijden ; straat met bomen ; vlakdruk 6 plat en rond stuk ; Franse badplaats ; plek 7 natuursteen ; triomf ; veehoeder 8 keuzemogelijkheid ; hemellichaam ; computerterm 9 steuntouw aan een mast ; stuifsel ; Spaanse architect 10 handelsplaats met kramen ; zwaardwalvis ; meevaller 11 ringvormig koraaleiland ; zilverpopulier ; munt 12 plaats in Peru ; plaats in Zeeland 13 huur op lange termijn ; Surinaams gerecht ; friszuur