zweeds

beroep
algemene
vergade-
ring (afk.)
kleur
haar dro-
gen
doop-
getuige
pl. in
Albanië
graaf-
werktuig
kuiltje bij
het golf-
spel
golfterm
vlug
stoet
3
en vol-
gende
(afk.)
beeldregi-
stratie
4
gewas
bijwoord
nauw-
keurig
opberg-
map
8
Sp.
uitroep
5
term bij
het wiel-
rennen
7
officieel
stuk
land in
Azië
halt!
zeehond
pl. in Gel-
derland
gein
asociaal
ontken-
nend ant-
woord
schrijf-
gerei
mits
1
werkwijze
gebakje
verharde
huid
6
zilver-
populier
2
pl. in
Dene-
marken
1
2
3
4
5
6
7
8